PROFIL KANCELÁRIE PRÁVNE SLUŽBY KONTAKT
SK ENG
Záhradnícka 64, 821 08 Bratislava
Slovenská republika
tel./fax: +421 2 / 55 42 31 97
mobil: +421 / 903 423 224
dma@martinkovalawfirm.com

PRÁVNE SLUŽBY

Advokátska kancelária Martinková poskytuje právne služby slovenským i zahraničným klientom (obchodným spoločnostiam, iným inštitúciam a jednotlivcom) v slovenskom a anglickom jazyku najmä v nasledovných oblastiach:

  • právo obchodných spoločností a obchodné / zmluvné právo
  • zlúčenia a akvizície
  • hospodárska súťaž
  • občianske právo
  • správne právo
  • súdne spory
  • vymáhanie pohľadávok
  • pracovné právo
  • nehnuteľnosti.

Advokátska kancelária disponuje rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti medzinárodného obchodného práva a práce s medzinárodnou klientelou.

Kancelária dlhodobo spolupracuje s viacerými advokátskymi spoločenstvami so sídlom v zahraničí, najmä v Českej republike, Rakúsku a Veľkej Británii.