PROFIL KANCELÁRIE MEDIÁCIA KONTAKT
SK ENG
Záhradnícka 64, 821 08 Bratislava
Slovenská republika
tel./fax: +421 2 / 55 42 31 97
mobil: +421 / 903 423 224
dma@martinkovalawfirm.com

PROFIL KANCELÁRIE

Kancelária v súčasnej podobe vznikla 01. októbra 2005.

Kancelária ponúka svojej klientele komplexné právne a mediačné služby pri riešení každodenných problémov podnikateľského i osobného života i pri hľadaní východísk z výnimočnejších konfliktných a teda viac napätých situácii.
Kombinácia práva a mediácie „pod jednou strechou“ poskytuje klientom potrebný komfort pri rozhodovaní, aký najvhodnejší spôsob riešenia zvoliť.
Súčasťou predmetu činnosti kancelárie je prednášková činnosť v oblasti práva a mediácie a príležitostná publikačná činnosť.

Kancelária vznikla a pracuje na základe dlhoročných skúseností v danom odbore, pravidelnej dlhodobej spolupráce so zahraničnými advokátskymi spoločenstvami i výbornej znalosti domáceho prostredia. Tieto hodnoty jej umožňujú poskytovať všetky služby nielen v slovenskom, ale rovnocenne i v anglickom jazyku.

Kancelária je založená na filozofii flexibility, osobnejšieho vzťahu s klientom a snahy riešiť potreby klienta pokiaľ možno čo najviac podľa jeho požiadaviek.

Prioritou kancelárie je stabilný vzťah s klientom budovaný na obojstrannej dôvere a spokojnosti klienta s kvalitou i atmosférou poskytovania služieb.

Kancelária je situovaná v hlavnom meste Slovenskej republiky, Bratislave, v obvode Bratislava II blízko Štrkoveckého jazera, vo vzdialenosti cca 10 minút cesty autom od historického jadra mesta.

     
 

Dana Martinková

Dana sa vo svojej praxi zameriava hlavne na korporátne a obchodné / zmluvné právo, zlúčenia a akvizície, súdne spory a mediáciu, vymáhanie dlhov, pracovné právo a nehnuteľnosti. Počas rokov praxe získala tiež mnoho skúseností v početných medzinárodných transakciách ako slovenský právny poradca v oblasti hospodárskej súťaže.

Popri právnej a mediačnej praxi Dana pracuje ako lektor v oblasti práva a mediácie a príležitostne sa venuje publikačnej činnosti.

Vzdelanie:

 • Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Bratislava, Slovenská republika (1982-1986)
 • Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Bratislava, Slovenská republika - štátna rigorózna skúška v odbore právo, udelenie titulu doktor práv, „JUDr.“ (1991)
 • Queen Mary and Westfield College, Postgraduálne štúdium – obchodné právo, Londýn, Veľká Británia (1992)
 • Slovenská advokátska komora – advokátske skúšky (1995)
 • ARK, prvá mediačná spoločnosť, s.r.o., Bratislava, Slovenská republika – mediácia – odborná príprava (2004) 

Profesijné členstvo:

 • Slovenská advokátska komora (1995)
 • Slovenská komora mediátorov (2005)

Ďalšie profesionálne skúsenosti:

 • Martinková & Kiselica
 • Freshfields Bruckhaus Deringer
 • Bruckhaus Westrick Heller Lőber
 • Heller Lőber Bahn und Partner
 • Law Office Vodová & Martinková
 • podnikový právnik

Dĺžka právnej praxe: 20 rokov

E-mail: dma@martinkovalawfirm.com

Jazykové znalosti: slovensky, česky, anglicky